Εδάφια από την Αγία Γραφή
"Ο Κύριος είναι δύναμίς μου και ασπίς μου· επ' αυτόν ήλπισεν η καρδία μου, και εβοηθήθην· διά τούτο ηγαλλίασεν η καρδία μου, και με τας ωδάς μου θέλω υμνεί αυτόν." Ψαλ. 28:7
Κηρύγματα από την Αγία Γραφή

Νεολαία

Η νεολαία μας συναθροίζεται κάθε τρίτο & τέταρτο Σάββατο κάθε μήνα στις 19:30.

Οι συναθροίσεις μας γίνονται κυρίως στο χώρο της εκκλησίας μας και κάποια Σάββατα επισκεπτόμαστε νέους από εκκλησίες της Κρήτης.

Στις συναθροίσεις μας δίνουμε μεγάλη βάση στην προσευχή, στη μελέτη της Αγίας Γραφής, αλλά και στην κοινωνία μεταξύ μας. Συζητάμε πάνω σε θέματα που αφορούν και αγγίζουν τη ζωή των νέων, με βάση την Αγία Γραφή.

Δραστηριότητες

Οι νέοι της εκκλησίας μας διοργανώνουν εκδρομές, βραδιές λατρείας και είναι πάντα έτοιμοι να υπηρετήσουν όπου υπάρχει ανάγκη.

 
  • Greek
  • English (United Kingdom)