Εδάφια από την Αγία Γραφή
"Τις θέλει μας χωρίσει από της αγάπης του Χριστού; θλίψις ή στενοχωρία ή διωγμός ή πείνα ή γυμνότης ή κίνδυνος ή μάχαιρα;" Ρωμ. 8:35
Κηρύγματα από την Αγία Γραφή

Νεολαία

Η νεολαία μας συναθροίζεται κάθε τρίτο & τέταρτο Σάββατο κάθε μήνα στις 19:30.

Οι συναθροίσεις μας γίνονται κυρίως στο χώρο της εκκλησίας μας και κάποια Σάββατα επισκεπτόμαστε νέους από εκκλησίες της Κρήτης.

Στις συναθροίσεις μας δίνουμε μεγάλη βάση στην προσευχή, στη μελέτη της Αγίας Γραφής, αλλά και στην κοινωνία μεταξύ μας. Συζητάμε πάνω σε θέματα που αφορούν και αγγίζουν τη ζωή των νέων, με βάση την Αγία Γραφή.

Δραστηριότητες

Οι νέοι της εκκλησίας μας διοργανώνουν εκδρομές, βραδιές λατρείας και είναι πάντα έτοιμοι να υπηρετήσουν όπου υπάρχει ανάγκη.

 
  • Greek
  • English (United Kingdom)