Εδάφια από την Αγία Γραφή
"Τις θέλει μας χωρίσει από της αγάπης του Χριστού; θλίψις ή στενοχωρία ή διωγμός ή πείνα ή γυμνότης ή κίνδυνος ή μάχαιρα;" Ρωμ. 8:35
Κηρύγματα από την Αγία Γραφή

Κυριακό Σχολείο

Στο Κυριακό Σχολείο τα παιδιά της εκκλησίας μαζεύονται κάθε Τετάρτη και Κυριακή, μαθαίνουν από τα πρώτα τους βήματα για την αγάπη του Θεού & του Ιησού Χριστού.

Μέσα από την Αγία Γραφή μαθαίνουν επίσης να προσεύχονται & να υμνούν το Θεό.

 
  • Greek
  • English (United Kingdom)