Εδάφια από την Αγία Γραφή
"Μη αγαπάτε τον κόσμον μηδέ τα εν τω κόσμω. Εάν τις αγαπά τον κόσμον, η αγάπη του Πατρός δεν είναι εν αυτώ·" Α'Ιωάν. 2:15
Κηρύγματα από την Αγία Γραφή

Κυριακό Σχολείο

Στο Κυριακό Σχολείο τα παιδιά της εκκλησίας μαζεύονται κάθε Τετάρτη και Κυριακή, μαθαίνουν από τα πρώτα τους βήματα για την αγάπη του Θεού & του Ιησού Χριστού.

Μέσα από την Αγία Γραφή μαθαίνουν επίσης να προσεύχονται & να υμνούν το Θεό.

 
  • Greek
  • English (United Kingdom)