Εδάφια από την Αγία Γραφή
"Ο Κύριος είναι δύναμίς μου και ασπίς μου· επ' αυτόν ήλπισεν η καρδία μου, και εβοηθήθην· διά τούτο ηγαλλίασεν η καρδία μου, και με τας ωδάς μου θέλω υμνεί αυτόν." Ψαλ. 28:7
Κηρύγματα από την Αγία Γραφή

Πιστεύουμε:

1) Στην Αγία Γραφή (Παλαιά Διαθήκη - Καινή Διαθήκη) ως το μόνο αληθινό και θεόπνευστο βιβλίο.

2) Στο Σύμβολο της πίστεως όπως το θέσπισαν οι άγιοι πατέρες.

3) Στη δια της πίστεως σωτηρία του αμαρτωλού μέσω της μετάνοιας και της πίστης στο τέλειο και ολοκληρωμένο έργο του Σταυρού στον Γολγοθά. Έχουμε την άφεση των αμαρτιών μας μέσω του αίματος του Ιησού Χριστού. (Ιωάννης 3:17)

4) Στο βάπτισμα στο νερό. Όποιος πιστέψει πρέπει να βαπτιστεί στο νερό στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών, δια να λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. (Πράξεις 2:38-39)

5) Στη δωρεά του Αγίου Πνεύματος που εκπορεύεται από τον Πατέρα, αποστέλλεται από τον Υιό και λαμβάνουν όλοι οι πιστοί. (Ιωάννης 15:26 | 16:13-15)

6) Στην πλήρη λειτουργία των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, όπως αυτά αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη. (Α΄ Κορινθίους 12:7-11)

7) Στα θαύματα και στη Θεία θεραπεία, (την θεραπεία) του σώματος, της ψυχής και του πνεύματος μέσω της δύναμης του Θεού, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι αναστημένος, ζωντανός και ακούει προσευχές (Πράξεις 4:10-12 | Ματθαίος 21:22)

8) Στο δείπνο του Κυρίου ή Θεία Κοινωνία, στην οποία λαμβάνουν μέρος οι πιστοί χριστιανοί.
(Α΄ Κορινθίους 11:23-32)

9) Στη ζωή του Πνεύματος, μιας ζωής ξεχωρισμού από την κοσμικότητα και σε ένα τρόπο ζωής Αγιασμού, με φόβο Θεού, που είναι η έκφραση της χριστιανικής μας πίστης και ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. (Γαλάτας 5:22)

10) Στην δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού, την ανάσταση των νεκρών και την τελική κρίση που οι λυτρωμένοι θα κληρονομήσουν την αιώνια ζωή και οι αμαρτωλοί, που θα απορρίψουν τη δωρεά του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού θα υποστούν την αιώνια καταδίκη. (Ματθαίος 25:46)

 

Δεν έχουμε καμία σχέση με τους μάρτυρες του Ιεχωβά.

 
  • Greek
  • English (United Kingdom)