Εδάφια από την Αγία Γραφή
"Μη αγαπάτε τον κόσμον μηδέ τα εν τω κόσμω. Εάν τις αγαπά τον κόσμον, η αγάπη του Πατρός δεν είναι εν αυτώ·" Α'Ιωάν. 2:15
Κηρύγματα από την Αγία Γραφή